Thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử của Bộ Tài Chính

Thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử của bộ tài chính

Thông tư mới nhất về hóa đơn điện tửCKSVINA xin giới thiệu đến các bạn về những thông tư quy định mới nhất khi sử dụng hóa đơn điện tử hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo ở bài viết dưới đây để biết thêm các yêu cầu phải thực hiện khi sử dụng hoá đơn điện tử và các nguyên tắc áp dụng.

Các thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử của bộ tài chính 2019

Các thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử của bộ tài chính 2019
Nguồn: Luatkhaiphong

Thông tư 32 quy định về hóa đơn điện tử của bộ tài chính

Để các doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt cụ thể, chính xác các về quy định về hóa đơn điện tử trong thông tư 32/2011/TT-BTC vào ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính, chúng tôi đã tóm tắt nội dung như sau:

Thông tư 32 quy định về hóa đơn điện tử của bộ tài chính
Nguồn: newin

1.Thông tư 32 đã quy định về việc phát hành và khởi tạo hóa đơn điện tử:

Trước khi khởi tạo, các doanh nghiệp cần phải gửi quyết định của việc sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế và sẽ chịu các trách nhiệm của quyết định này. Trong nội dung quyết định sẽ kèm theo mẫu số 1 của phụ lục đã ban hành theo quy định pháp luật ở thông tư 32 và bạn sẽ cần phải Download mẫu quyết định.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải lập một thông báo việc phát hành hóa đơn điện tử và sẽ gửi cho cơ quan thuế quản lí trực tiếp, rồi mới được sử dụng hóa đơn này. Bạn hãy tham khảo thông báo phát hành hóa đơn ở mẫu 2 của phụ lục kèm theo thông tư 32 về quy định hóa đơn điện tử.

2.Thông tư 32 quy định về việc lập hóa đơn điện tử:

Những hình thức lập hóa đơn điện tử theo quy định bao gồm: doanh nghiệp có thể lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm của chính doanh nghiệp hay truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của phần mềm trung gian ( đó là nhà cung cấp hiện nay, ví dụ như hóa đơn điện tử của BKAV, FPT, VIETTEL,….)

Tại thông tư 32 thì doanh nghiệp cũng có các hình thức gửi hóa đơn bao gồm gửi đến trực tiếp khách hàng hoặc có thể gửi hóa đơn thông qua phần mềm của nhà cung cấp.

3.Thông tư 32 quy định về việc xử lí hóa đơn điện tử đã lập

Khi đã lập hóa đơn điện tử, tuy nhiên các dịch vụ hàng hóa chưa cung ứng, chưa khai báo thuế thì hóa đơn điện tử sẽ được hủy khi nếu trường hợp có sự đồng ý xác nhân của đôi bên.

Hoặc đối với những trường hợp khi sai sót nội dung của hóa đơn điện tử, thì các doanh nghiệp phải cùng  khách hàng lập một văn bản thỏa thuận, ghi nội dung sai sót và có chữ ký số bắt buộc của đôi bên. Sau đó, các doanh nghiệp sẽ lập hóa đơn điều chỉnh và gửi cho cơ quan thuế điều chỉnh và gửi hóa đơn mới đổi cho khách hàng.

4. Thông tư 32 quy định về việc lưu trữ, hủy hóa đơn điện tử

Tại thông tư này, có quy định khi lưu trữ hóa đơn điện phải đúng theo thời hạn quy định của bộ tài chính. Đối với trường hợp hóa đơn điện tử  khởi tạo từ hệ thống nhà cung cấp trung gian thì nhà cung cấp trung gian này phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tư theo thời hạn quy định. Việc lưu trữ với các giải pháp hóa đơn điện tử sao lưu dữ liệu (chẳng hạn như: đĩa flash USB, đĩa CD và DVD, hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến phần mềm đám mây,… ) nhằm bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử một cách an toàn hơn.

Còn khi hủy hóa đơn, có nghĩa là hóa đơn này không có còn giá trị sử dụng, tức làm cho hóa đơn không có giá trị pháp lí giống như trường hợp hết hạn lưu trữ hóa đơn điện tử. Việc huỷ hoá đơn là hình thức xoá dữ liệu trên các thiết bị điện tử hay sao lưu trực tuyến và không thể truy cập xem hóa đơn hoặc tham chiếu các thông tin ở bên trong.

5. Thông tư 32 quy định chuyển đổi hóa đơn giấy từ hóa đơn điện tử

Với quy định này, nếu bạn muốn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để thuận tiện cho một số công việc đang cần thì phải đảm bảo những điều kiện như cần đúng nội dung chính, có ký hiệu riêng xác nhân việc chuyển đổi (ghi rõ dòng chữ phân biệt đó là HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ) và có chữ kí điện tử, họ tên của người đang muốn chuyển đổi.

Có thể Bạn chưa biết: =>> Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử 2019

Thông tư 119 về hóa đơn điện tử của bộ tài chính

Chính phủ ban hành với thông tư 119 về hóa đơn điện tử (ngày 12/9/2018), với các nội dung nổi bật:

Thông tư 119 về hóa đơn điện tử của bộ tài chính
Nguồn: congtyvietnam

1 – Yêu cầu phải bắt buộc hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử vào ngày 1/11/2020.

Tại thông tư 119 của chính phủ có yêu cầu rằng: mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện từ vào thời gian chậm nhất trước nhất là ngày 01/11/2020.

Đối với các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh  cá nhân kinh doanh đã thông báo việc phát hành hóa đơn đặt in, tự in hay đã mua hóa đơn cho cơ quan thuế, vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020.

Chú ý: trong khoảng thời gian từ 1/11/2018 cho hết ngày 31/10/2020, những thông tư quy định về hóa đơn điện tử của chính phủ từ các năm vẫn còn hiệu lực thi hành ( ví dụ như: Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP,….)

2 – Với những hộ kinh doanh đạt được doanh thu từ 3 tỷ trên 1 năm trở lên phải bắt buộc có hóa đơn điện tử có mã thực.

Hóa đơn điện tử có mã thực được cơ quan thuế cấp, trước khi các doanh nghiệp đã cung cấp dịch vụ, buôn bán hàng hóa cho bên người mua. Tại điều 12 tại thông tư 119 có quy định cụ thể đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã thực cho hộ kinh doanh, cá nhân:

– Trường hợp các cá nhân, hộ kinh doanh đang sử dụng nhân công lao động với 10 người trở lên và đã đạt được doanh thu 3 tỷ trở lên so với các năm ỏ một số linh vực như xây dựng, thủy sản, lâm nghiệp, nông nghiệp, công nghiêp và những lĩnh vực về dịch vụ thương mại nếu đạt mức 10 tỷ đồng sẽ áp dụng hình thức sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.

Đối với việc các cá nhân, hộ kinh doanh không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của quy định (tại Điều 12 Nghị định 119), nhưng lại có nhu cầu hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc những doanh nghiệp nào khác muốn được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử mã xác thực cho từng lần phát sinh, cần phải khai và nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn cho từng lần phát sinh khác theo mẫu.

– Những cá nhân, hộ kinh doanh trong trường hợp không yêu cầu sử dụng các sổ sách kế toán, nhưng nếu có yêu cầu áp dụng, thì vẫn được dùng hóa đơn điện tử có mã thực của cơ quan thuế.

– Ngoài ra, đối với cá nhân, hộ kinh doanh đang nằm lĩnh vực nhà hàng, khách sạn hoặc các nhà thuốc, các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng,…. nếu ở các địa điểm được thí điểm sẽ áp dụng hóa đơn điện tử có mã thực.

3 – Những doanh nghiệp được xuất hóa đơn điện tử không có mã xác thực

Đây là loại hóa đơn được bán hàn cung cấp dịch vụ để gửi cho người mua không cần đến mã xác thực của cơ quan thuế. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh đanh kinh doanh với loại lĩnh vực: điện nước, vận tải, bưu chính viễn thông, dịch vụ bảo hiểm uy tế, tài chính tín dụng đang giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử và có hệ thống phần mền kế tóan thì được sử dụng hóa đơn điện tử không mã thực của cơ quan thuế.

Nhưng nếu những doanh nghiệp được xuất hóa đơn điện tử không có mã đã được nêu trên, đang thuộc trường hợp bị rủi ro cao về thuế, thì cần phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã thực của cơ quan thuế, để không phân biệt giá trị trong từng lần cung cấp dịch vụ hàng hóa.

4 – Khi sử dụng hóa đơn điện tử phải hủy hóa đơn giấy

Ở Thông tư này đã sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ phải hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng ( quy định nằm trong khoảng điều 3, điều 14 tại nghị định 119).

Hiện nay, theo quy định của thủ tục hủy hóa đơn giấy, thời gian hủy đơn chậm nhất làm 1 tháng, kể từ thông báo với cơ quan thuế ( áp dụng được thực hiện tại nghị định 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính cho đến nay vẫn còn thi hành).

5 – Hóa đơn điện tử được chuyển sang chứng từ giấy

Tại điều 10 ở Nghị định 119, quy định về hóa đơn điện tử khi chuyển thành chứng từ giấy, sẽ có giá trị dùng để ghi sổ sách, theo dõi theo quy định của pháp luật và sẽ không có có hiệu lực để thanh toán giao dịch, ngoại trừ trường hợp hóa đơn điện tử đã kết nối được với cơ quan thuế khi khởi tạo từ máy tính tiền để hủy hóa đơn đã lập và thay thế hóa đơn mới.

6 – Khi hóa đơn điện tử bị sai sót cần phải thông báo cho cơ quan thuế

Có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử đã có mã của cơ quan thuế nhưng vẫn chưa gửi cho người mua mà phát hiện sai sót thì người bán phải thông báo cho cơ quan thuế để hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới thay thế, sau đó sẽ gửi cho khách hàng là người mua.

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có mã đã gửi cho khách hàng là người mua và mới phát hiện sai sót, thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang cung cấp dịch vụ hàng hóa đó sẽ phải lập văn bản thỏa thuận giữa 2 bên và phải ghi rõ các nội dung sai sót, sau đó người mua cần thông báo ngay cho cơ quan thuế để hủy hóa đơn điện tử đã lập và thay thế hóa đơn mới, gửi lại cho khách hàng. ( Theo điều 17 tại nghị định 119).

7 – Những trường hợp sẽ được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Nghị định 119 này, có quy định cụ thể về việc cung cấp hóa đơn điện tử miễn phí cho các đối tượng:

– Những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng ở dưới mức doanh thu 3 tỷ đồng trở xuống và lĩnh vực dịch vụ thương mại thuộc dưới doanh thu 10 tỷ đồng.

– Những doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, và các cá nhân mới khởi nghiệp đang chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, tại thời điểm khi thành lập doanh nghiệp.

– Những doanh nghiệp nhỏ, các hợp tác xã, cá nhân và hộ kinh doanh ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

– Những doanh nghiệp nhỏ và vừa được đề nghị của UBND cấp tỉnh cũng sẽ được miễn phí cấp hóa đơn, ngoại trừ những doanh nghiệp đó đang hoạt động tại khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp.

– Và một số đối tượng khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Xem thêm: =>> Những quy định mới nhất về hóa đơn điện tử của bộ tài chính

Trên đây là tổng hợp những nội dung quan trọng, đáng chú ý của thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử, đặc biệt là thông tư 32 và thông tư 119. CKSVINA sẽ tiếp tục cố gắng cập nhật những thông tư khác về hóa đơn điện tử khi được ban hành. Hi vọng qua bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu những vấn đề đang gặp vướng mắt.

CKSVINA là nhà cung cấp các dịch vụ các hóa đơn điện tử – Hoadondientu, hỗ trợ kê khai thuế, chữ kí số và các dịch vụ khác trong nghiệp vụ kế toán.Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ miễn phí mọi thắc mắc của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *